Geschiedenis

Schietsportvereniging “Zoetermeer” (SVZ) is in 1969 opgericht door een drietal bevriende geweerschutters.

Nog datzelfde jaar nam SVZ zijn intrek op een van de gemeente gehuurde zolder op de hoek van de Karel Doormanlaan en de Stationsstraat. Door toestroom van vrienden en kennissen groeide het ledental gestaag en werd de schietbaan, waar alleen met luchtwapens geschoten kon worden, al snel te klein. Een nieuw onderkomen werd uiteindelijk gevonden in de schuur van een boerderij aan de Voorweg.

Deze schuur vertoont thans aan de binnenzijde geen enkele gelijkenis meer met de toestand in 1974. De koeien en varkens waren er bij wijze van spreken net uitgetrokken toen de schietsportvereniging het pand toegewezen kreeg. Door zelfwerkzaamheid van de leden is uit deze boerenschuur een ruime en gezellige schietsportvereniging met eigen parkeergelegenheid ontstaan.

De accommodatie aan de Voorweg is op 10 mei 1975 officieel geopend. Op de bovenverdieping bevinden zich de kantine, de bestuurskamer en 7 schietbanen voor het “luchtschieten”. Dit zijn 10-meter banen waar alleen met luchtpistool en luchtgeweer geschoten mag worden.

Het pand

Bij de toegangsdeur naar de schietbanen is het baancommando ondergebracht. Men mag zich alleen naar de schietbanen begeven als het baancommando bij de toegangsdeur hiervoor toestemming geeft. Verder is op de begane grond nog de sleutelhoek waar klein onderhoud aan wapens kan plaatsvinden, een kleedruimte en de wapenkamer ondergebracht. Alle schietbanen zijn voorzien van automatische baantransporten om de kaarten heen en weer te halen.

Voor de beoefening van onze groot kaliber en militair geweer disciplines wordt door onze vereniging contractueel extern 100-meter baancapaciteit gehuurd.

De toekomst

Landelijk gezien is SVZ een van de middelgrote verenigingen met inmiddels ongeveer 140 leden. De laatste jaren is de schietsport een sterk groeiende tak van recreatie en wedstrijdsport aan het worden. De landelijke sportbond KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie) telt inmiddels ruim 40.000 ingeschreven sportschutters en 680 aangesloten verenigingen en groeit nog steeds. Ook bij vrouwen neemt de belangstelling voor de schietsport toe. Je hoeft immers fysiek niet heel groot en/of heel sterk te zijn. Concentratievermogen, ademhalings- en spierbeheersing zijn belangrijke eigenschappen van sportschutters. Eigenschappen die bij vrouwen juist vaak aanwezig zijn.

Met het groeiende aantal leden en de uitdagingen van ons huidige, verouderde pand, is het bestuur van de vereniging al enige tijd in gesprek met de gemeente. We richten ons op het vinden van een geheel nieuwe huisvesting in Zoetermeer. Dit komt voort uit de toenemende behoefte aan meer ruimte en de noodzaak voor duurzamere faciliteiten. Onze gesprekken met de gemeente en lokale politiek zijn in een intensievere fase beland om deze doelen te realiseren.