Wapens en Uitrusting

Wapens en Uitrusting

Het zal duidelijk zijn dat ook voor de schietsport bepaalde uitrusting noodzakelijk is. Deze bestaat uit een wapen en andere persoonlijke uitrusting. De leden kunnen gebruik maken van verenigingswapens die kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Schietsport hoeft zeker geen dure sport te zijn. Met name "luchtschieten" is voor iedereen betaalbaar. Gevorderde schutters schaffen meestal een eigen wapen aan om betere prestaties te bereiken. Deze wapens kunnen geheel op de eigen wensen van de schutter aangepast worden. Een nieuw topklasse luchtgeweer kost ongeveer 2500 Euro en een luchtpistool ca. 2000 Euro. Luchtwapens zijn vrij aan te schaffen en men heeft er geen wapenverlof (wapenvergunning) voor nodig.

Vuurwapenbezit is in principe door de wet verboden. Voor sportschutters is echter een uitzondering gemaakt, mits zij lid zijn van een bij de KNSA aangesloten schietsportvereniging. Om in het bezit te komen van een vuurwapen moet men o.a. tenminste 18 jaar en minstens één jaar lid van een schietsportvereniging zijn. De politie stelt ook een antecedentenonderzoek in. Jaarlijks moet de verlofhouder bij de politie aantonen dat de vereiste 18 schietbeurten gemaakt zijn, voordat het verlof wordt verlengd. Het toegekend krijgen van een wapenverlof voor het voorhanden hebben van een vuurwapen is een privilege en geen recht. Het kan worden afgenomen.

De persoonlijke uitrusting kan bestaan uit kleding (schietjas, bril, handschoen, schoenen, pet), baankijker, schietmat en talrijke uitrustingsstukken die bij het wapen (onderhoud) horen. Vele grootkaliber schutters herladen hun eigen patronen. Ten eerste is dit goedkoper in vergelijking met fabriekspatronen, maar veelal hebben de herladen patronen een hogere precisie. Het zelf herladen is niet geheel ongevaarlijk en daarom zeker geen bezigheid voor beginners.