Tarieven

Tarieven

De contributie bestaat uit drie delen: de contributie aan de vereniging, de contributie aan de bond (KNSA), en de verplichting tot het draaien van baandienst als onderdeel van het lidmaatschap. De prijzen zijn als volgt;

Jeugdleden (14 t/m 17 jaar)

  • Aan de vereniging: €10,- per maand of €110,- per jaar
  • Aan de bond (KNSA): €17,- per jaar

Leden (18 t/m 20)

  • Aan de vereniging: €18,50- per maand of €210,- per jaar
  • Aan de bond (KNSA): €22,- per jaar

Leden (21+)

  • Aan de vereniging: €18,50- per maand of €210,- per jaar
  • Aan de bond (KNSA): €42,50 per jaar

Het bestuur vraagt je vriendelijk om de contributie elke maand in de eerste week over te maken. Je kunt dit doen door het bedrag over te schrijven naar onze bankrekening NL96ABNA 0486607674. Vergeet niet te vermelden dat het om de contributie gaat en voeg ook je naam toe, zodat we de betaling correct kunnen verwerken.

Inschrijfkosten

Als lid word je automatisch aangesloten bij de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie), zoals wettelijk vereist is. De aanmelding bij de KNSA regelen wij voor jou. Bij je inschrijving betaal je eenmalig €125,00 inschrijfkosten. Deze kosten dekken onder andere je eerste jaarlijkse bijdrage aan de KNSA-licentie, die vervolgens elk jaar in december via onze vereniging wordt gefactureerd voor het volgende jaar. Daarnaast vragen we bij inschrijving het aanleveren van twee identieke, goed gelijkende pasfoto's.

Baandienst - Onderdeel van je lidmaatschap

Het draaien van baandienst, ongeveer drie keer per jaar, is onderdeel van je lidmaatschap.

Als baancommandant ben je verantwoordelijk voor het overzicht op de schietbanen. Je taak is om toezicht te houden op wie er schiet, met welk wapen en op welke baan. Daarnaast zorg je ervoor dat de scores correct worden bijgehouden en ingevoerd in het systeem. Je geeft ook aan wanneer schietbanen beschikbaar zijn en controleert of schutters de juiste bevoegdheden hebben om met specifieke wapens te schieten.

Elk kwartaal sturen we de planning voor het baancommando uit, zodat je precies weet wanneer je ingeroosterd bent voor dienst. Het is jouw taak om op die dag het baancommando te leiden. Mocht je onverhoopt niet kunnen, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervanger. Indien je een dienst mist zonder vervanging te hebben geregeld, volgt er een schriftelijke waarschuwing. Bij een tweede afwezigheid zonder vervanger word je een maand geschorst. Een derde keer kan leiden tot beëindiging van je lidmaatschap.

Gebruik van de Zoetermeer Pas

De Zoetermeer Pas biedt je een budget voor activiteiten binnen de categorie sport, cultuur en educatie. Je kunt dit geld gebruiken om (een deel van) je lidmaatschap, het inschrijfgeld, of de KNSA-contributie bij onze vereniging te betalen.

Bij onze vereniging heb je twee opties om je pas te gebruiken: je kunt het jaarbedrag van de pas in één keer gebruiken, of je betaalt 50% van het totale bedrag met je pas en de rest zelf.

Hieronder zie je enkele rekenvoorbeelden:

Eerste jaar (inschrijfgeld en contributie):
Inschrijfgeld: €125,-
Contributie: €210,-
Betaald met pas: €180,- (in 2024)
Resterend: €155,- (dit mag je maandelijks betalen)

Tweede jaar (50% van contributie en KNSA):
Contributie: €210,0-
KNSA: €42,50
Betaald met pas: €126,25
Resterend: €126,50 (ook dit mag je maandelijks betalen)